ACTIVITATEA NOASTRĂ

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Conform Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din Romînia nr. 139/1995 Art.1 si Statutului său, Crucea Roșie Română este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fară scop patrimonial. Ea iși desfășoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizație de ajutor umanitar, auxiliară a autorităților publice.

Lege nr. 524/2004, Art. 8. – „ Societatea Națională de Cruce Roșie din România se bucură de protecția și de sprijinul statului și are, în calitate de organizație de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea au obligația de a-l acorda.”

Principalele atribuții ale Societății Naționale de Cruce Roșie din România sunt (Legea nr. 139/ 1995, Art. 11.):

a) să acționeze în caz de conflict armat, iar in timp de pace să se pregătească și să acționeze, ca auxiliară a autorităților publice, în toate domeniile prevăzute de Convențiile de la Geneva din 1949 și în favoarea tuturor celor aflați în suferință, atât persoane civile, cât și militare;

b) să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor și la alinarea suferințelor prin programe de întrajutorare în beneficiul colectivității;

c) să organizeze, la nivel național sau local, după caz, servicii de ajutoare de urgentă în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele și natura acestora;

d) să recruteze, să instruiască și să pună la dispoziție personalul necesar pentru realizarea misiunii sale;

e) să promoveze participarea copiilor și a tinerilor la activitățile specifice;

f) să autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii;

g) să organizeze și să participe la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și de natura dezastrelor;

h) să facă cunoscut opiniei publice, în special copiilor și tineretului, acțiunile sale, cât și pe cele ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, precum și Principiile fundamentale ale Crucii Roșii, idealurile păcii, respectului și înțelegerii între toți oamenii și toate popoarele;

i) să încheie convenții de colaborare și să alcătuiască programe de acțiune comune cu alte societăți sau asociații care desfășoară activități umanitare, cu ministere și alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare;

j) să participe, pe baza programelor inițiate de Ministerul Sănătății, la recrutarea donatorilor de sânge, la combaterea unor epidemii și la alte acțiuni.

Crucea Roșie Română este organizată după principiul teritorial. Ea este alcatuită din:

  • 47 de filiale județene și filiale ale sectoarelor Municipiului București
  • 713 subfiliale municipale, orășenești și comunale

Crucea Roșie Română – Filiala Maramureș, are, la nivelul județului Maramureș, aceleași atribuții ale Societății Naționale de Cruce Roșie din România pe plan național.