MISIUNE ȘI VIZIUNE

MISIUNE: Crucea Roșie Maramureș asistă persoanele vulnerabile în situatii de dezastre și de criză. Prin programele si activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea si alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazata pe nationalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.

VIZIUNE: Prin acțiunea sa unitară, Crucea Roșie Română se adaptează schimbărilor din cadrul societății pentru a putea sprijini comunitățile, să facă față situațiilor de criză și suferinței umane.

Cele șapte principii fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie sunt:

Umanitate

Imparțialitate

Neutralitate

Independență

Voluntariat

Unitate

Universalitate

Programele Crucii Roșii răspund nevoilor de educaţie pentru sănătate, furnizare de servicii sociale și ajutor umanitar pentru categoriile cele mai vulnerabile. Dacă în urmă cu un secol organizaţia noastră derula campanii de combatere a malariei şi tifosului, astăzi ea activează în domeniul prevenirii şi combaterii HIV/SIDA, tuberculozei şi a pandemiilor gripale, implicându-se în problemele prioritare de sănătate publică. Crucea Roşie Română are o tradiţie neîntreruptă de peste 140 de ani în acordarea primului ajutor şi în pregătirea surorilor voluntare. Primul curs „de bandaje” a fost organizat în 1877, în incinta Spitalului Colţea din Bucureşti.

Află mai multe despre Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie:

www.crucearosie.ro – Societatea Națională de Cruce Roșie din România

www.icrc.org – Comitetului Internațional de Cruce Roșie

www.ifrc.org – Federația Internațională de Cruce Roșie