DESPRE NOI

Proiectele și activitățile Crucii Roșii Maramureș se adresează tuturor celor ce locuiesc pe teritoriul Județului Maramureș. Departamentul nostru de tineret este printre cele mai active și numeroase din România, în fiecare an suntem bucuroși că putem forma peste 100 de voluntari în activități specifice de Cruce Roșie .  

Una dintre prioritățile noastre este creșterea capacității de întrajutorare și reziliență a comunității în cazuri de dezastre prin derularea atelierelor și cursurilor de formare în Prim Ajutor dedicate societății civile.  

OBIECTIV STRATEGIC:  Reducerea săraciei în România și promovarea incluziunii sociale. 

Luând în considerare contextul economic actual, Crucea Roșie Româna acoperă mai întâi nevoile de bază ale populației vulnerabile, respectiv hrană, îmbracăminte și produse de igienă. Dezvoltarea programelor sustenabile din punct de vedere financiar reprezintă soluția propusă de Crucea Roșie pentru adaptare la noile condiții economice, iar dezvoltarea unor servicii complementare de asistență socială este menită să îmbunătățească traiul zilnic al persoanelor vulnerabile. 

Tipuri de activități: 

  • Programe de suport social pentru asistarea persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse; 
  • Asigurarea de produse alimentare pentru îmbunătățirea meselor la cantinele sociale; 
  • Educație nonformală și sprijin material pentru copii din centrele de plasament; 
  • Suport psihologic și material vârstnicilor din căminele-spital și din centrele rezidențiale dedicate; 
  • Ajutorarea ocazională a refugiatilor din România; 

Servicii medico-sociale pentru persoane vârstnice, precum și îngrijire la domiciliu.