Solicitare oferta expert contabil

 

 

 

 

SOLICITARE DE OFERTE

Către,

            Expert contabil – 

 

Societatea Naţională de Cruce Roşie a României, filiala Maramures are plăcerea să vă informeze că doreşte să achiziţioneze în perioada următoare Servcii de expertiza contabila pentru certificarea cheltuielilor, prin intermediul unui contract de servicii  prevăzut în cadrul proiectului „Dezvoltarea capitalului uman din comuna Poienile de sub munte” finanţat din FSE  prin POSDRU.

            Totodată vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ la sediul din Baia Mare ,str.Pietrosului, nr.5, telefon 0262/217168 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 25.03,2012, ora 16.00, ofertă care trebuie să fie elaborată în conformitate cu precizările din documentaţia pentru achiziţia de servicii  anexată.

ERATA:

Deoarece pana in data de 25.03.2012 nu s-a primit nici o oferta de Servcii de expertiza contabila pentru certificarea cheltuielilor, prelungim data depunerii ofertelor pana in 30.03.2012.

 

ANEXA

 

Proiect finantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

"Investeste in oameni"

Filiala Judeteana de Cruce Rosie Maramures in cadrul Proiectului Program de Dezvoltare a Capitalului Uman din com. Poienile de sub Munte , finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritara 5 " Promovarea masurilor active de ocupare, domeniul major de investitie 5.2 "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortelor de munca.  1. Servicii expert contabil / contabil autorizat

1. Expertul contabil/contabil autorizat , verifica inregistrarile contabile ale proiectului care va semna si data documentele contabile aferente operatiunilor din cadrul proiectului.

Semnatura si stampila expertului contabil/contabil autorizat, certifica completitudinea, corectitudinea si realitatea informatiilor continute in cererile de rambursare precum si inregistrarea in sistemul contabil a tuturor operatiilor declarate in cererile de rambursare.

Se prevad 4 rambursari intermediare si o rambursare finala.

Expertul contabil/contabil autorizat trebuie sa fie membru activ al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

La prezentarea ofertei trebuie sa prezinte acte doveditoare privind faptul ca este membru activ al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. 

Cu stimă.

Vă mulţumim pentru colaborare.

Maneger proiec

Pop Mariana Dana