Solicitare oferta auditor financiar

 

SOLICITARE DE OFERTE

Către,

            Auditor Financiar –

 

Societatea Naţională de Cruce Roşie a României, filiala Maramures are plăcerea să vă informeze că doreşte să achiziţioneze în perioada următoare Servcii audit financiar pentru certificarea cheltuielilor, prin intermediul unui contract de servicii  prevăzut în cadrul proiectului „Dezvoltarea capitalului uman din comuna Poienile de sub Munte” finanţat din FSE prin POSDRU.

 Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ la sediul din Baia Mare, str.Pietrosului nr.5, telefon 0262/217168, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 01.04.2012, ora 16.00, ofertă care trebuie să fie elaborată în conformitate cu precizările din documentaţia pentru achiziţia de servicii  anexata.

ANEXA


Proiect finantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

"Investeste in oameni"

Filiala Judeteana de Cruce Rosie Maramures in cadrul Proiectului Program de Dezvoltare a Capitalului Uman din com. Poienile de sub Munte , finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritara 5 " Promovarea masurilor active de ocupare, domeniul major de investitie 5.2 "Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortelor de munca.

  1. Servicii de audit financiar

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut cu respectarea prevederilor specificatiei tehnice.

Specificatia tehnica de achizitie

  1. Auditorul financiar, autorizat in conditiile legii verifica faptul ca toate cheltuielile declarate in cererea de rambursare intermediara sau finala sunt reale, inregistrate corect si eligibile in conformitate cu prevederile contractului de finantare si emite un raport de verificare a cheltuielilor in conformitate cu formatul standart furnizat de AMPOSDRU.

Raportul de verificare a cheltuielilor intocmit de catre auditor este transmis odata cu cererea de rambursare intermediara sau finala, va viza toate cheltuielile decontate de beneficiar care nu au fost verificate prin raportul/rapoartele anterior/anterioare de verificare a cheltuielilor. Se prevad 4 rambursari intermediare si o rambursare finala.

Auditorul financiar trebuie sa fie membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si sa nu fi fost sanctionat pentru abateri disciplinare in ultimii 3 ani.

La prezentarea ofertei auditorul trebuie sa prezinte declaratie pe proprie raspundere ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de Monitorizare si Competenta Profesionala al CAFR.

La contractare auditorul trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala.

 

Cu stimă.

Vă mulţumim pentru colaborare.