Oferta rechizite


DOCUMENTAŢIA

PENTRU ACHIZIŢIADE

 

 

Beneficiar:

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE A ROMÂNIEI, FILIALA MARAMURES

Titlul proiectului POSDRU :

DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN DIN COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE

ID proiect POSDRU:

POSDRU/110/5,2/86824

Denumirea contractului de achiziţie:

Furnizarea de bunuri

Obiectul contractului de achiziţie:

Consumabile si rechizite birou

Cod CPV:

CPV 30100000-0

 


1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Beneficiarul achiziţie:

Denumire: Societatea Naţională de Cruce Roşie a României, filiala Maramures

Adresă: str. Pietrosului nr. 5, cod poştal: 430162, Localitate: Baia Mare, Ţara: România

Persoană de contact: Pop Mariana Dana

Telefon: 0262217168

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: 0262217168

1.2. Calendarul procedurii de atribuire

 

Data

Ora

Locaţia

Termenul limită de solicitare a clarificărilor

15,02,2012

16.00

str. Pietrosului nr. 5,

tel/fax 0262

Termenul limită de transmitere a clarificărilor

16,02,2012

16.00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor

20,02,2012

16.00

str. Pietrosului nr. 5, Localitate: Baia Mare,

Data estimată pentru alegerea ofertei

24,02,2012

10.00

 

Data estimată pentru informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii simplificate

28,02,2012

 

16.00

 

Data estimată pentru semnarea contractului

29,02,2012

 

 

 

Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în tabel prin intermediul faxului, prin poşta electronică sau prin poşta directă şa registratura beneficiarului.

Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu beneficiarul achiziţiei în scopul de a obţine avantaje în legătură cu acest contract pe perioada procedurii de atribuire.

Orice ofertă primită după data şi ora limită de depunere a ofertelor sau altă adresă decât cea stabilită în solicitarea de oferte va fi respinsă.

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Denumirea contractului de achiziţie:

Titlu: Furnizare de bunuri

2.2. Descriere produse ce vor fi achiziţionate

Se vor achizitiona urmatoarele : hartie A4, hartie flipchart,CD-uri , dosare,bibliorafturi, markere,pixuri,cartuse si tonere si alte consumabile.Cantitatile necesare sunt prezentate la punctul 5 Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice) din documentatie ofertanti .

Bunurile achizitionate vor fi utilizate de lectorii implicati in echipa de proiect pentru sustinerea

cursurilor si desfasurarea activitatilor proiectului.

2.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări □

(b) Produse ■

(c) Servicii □

 

Execuţie □

Proiectare şi execuţie □

Realizare prin orice mijloace

corespunzătoare cerinţelor

specificate de achizitor □

Cumpărare ■

Leasing □

Închiriere □

Cumpărare în rate □

 

Categoria serviciului:

2A □

2B □

 

Principala locaţie a lucrării :

 

Principalul loc de livrare:

Baia Mare, ROMÂNIA

Principalul loc de prestare:

 

2.4. Durata contractului de achiziţie (durata serviciului )

18 luni de la data semnării contractului de ambele părţi

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Preţul cel mai scăzut ■

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba română

4.2. Moneda în care este exprimat preţul ofertei

RON

4.3. Perioada de valabilitate a ofertei

Până la data de 30.06.2012

4.4. Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul va prezenta o oferta financiară cu preţul ofertat.

4.5. Data limită de depunere a ofertelor

20,02,2012

4.6. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Oferta depusă poată fi retrasă sau modificată până la termenul limită de depunere a ofertelor

4.7. Deschiderea ofertelor

24,02,2012, ora 10.00, Baia Mare, str. Pietrosului nr.5

4.8. Informaţii referitoare la termenele pentru livrarea bunurilor

Prestarea bunurilor se va livra conform graficului anexat la contract

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (specificaţiile tehnice)

Denumirea produsului

UM

Cantitate

Descriere

Dosar plic cu sina

Buc

100

Dosar alb de incopciat 1/1

Tiple plastic

Set

6

Format A4,Transparente. Suprafata

Transparenta tip coaja de portocala, cu Deschidere in Partea de Sus Grosime: 38 microni

Hartie xerox

Top

100

Hartie copiator 21,0x 29,7 cm

Pix albastru ,rosu ,negru

Buc

100

Din plastic

Toner

Buc

?

?

Marker

Set

10

Tip marker: permanent,Varf: rotund

Grosimea varfului:2.5mm,Grosimea liniei trasate: 1.7mm ,Culoare: colorate

Recomandat pt.: hartie, carton, sticla,

Coli flipchart

Set

5

Hartie pt. flipchart, 70 x 100cm, matematica, 50 coli/set, BI-OFFICE BIFL031402

Dischete

Buc

50

CD Blank 700MB, 80 min Bulk

Bloc notes

Buc

10

Format A6,spira metalica, matematica si dictando.

Cartus CANON 40

Buc

18

negru

Cartus CANON 40

Buc

10

color

Biblioraft

Buc

18

Biblioraft marmorat 8 cm

 

POP MARIANA DANA, MANAGER PROIECT