Achizitie publica prin cumparare directa

 

INVITATIE DE PARTICIPARE


la procedura de atribuire, prin achizitie directa, a contractului de
servicii de formare personal in cadrul proiectului „Program de dezvoltarea a capitalului uman din
comuna Poienile de sub Munte” cod proiect POSDRU/110/5.2/G/86824

   CATRE: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

      Societatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei, filiala Maramures va invita sa depuneti oferta
in scopul atribuirii contractului de prestare Servicii formare personal - Dezvoltarea competentelor
informatice si atestarea acestora prin certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare (cursuri
autorizate) - in cadrul proiectului „Program de dezvoltarea a capitalului uman din comuna Poienile de
sub Munte” cod proiect POSDRU/110/5.2/G/86824, proiect cofinantat prin Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cod CPV 79632000-
3 Servicii de formare a personalului care cuprinde :
1. Denumirea/numele Autorităţii Contractante: Societatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei, filiala
Maramures
2. Adresa: Str. Pietrosului nr.5,Baia Mare, Maramures, cod postal 430162
3. Modalitatea de atribuire a contractului de servicii: Achiziţie directă.
4. Sursa de finanţare a contractului: Bugetul Comunităţii Europene, Bugetul de stat (cofinanţare
naţională) şi Bugetul beneficiarului
5. Valoarea estimată fără TVA pentru contract: conform bugetului aprobat al proiectului = 30
cursanti*500lei = 15.000 lei (echivalent Euro 3.449,78, curs de schimb folosit BNR din 21.01.2013
1EUR=4,3481)
6. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: 3luni de la inceperea contractului.
7.Criteriul de atribuire: “preţul cel mai scăzut”
8. Data limită pentru depunerea ofertei: 15.02.2013, ora 11:00.
9. Adresa la care trebuie transmisă/depusă oferta: Societatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei,
filiala Maramures, Str. Pietrosului, nr.5, Baia Mare, Maramures.
10. Documentaţia de atribuire a achiziţiei poate fi obţinută în format electronic de la Societatea
Nationala de Cruce Rosie a Romaniei, filiala Maramures, Str. Pietrosului, nr.5, Baia Mare, Maramures,
cod postal 430162, persoana de contact doamna Dana Pop, director, tel: 0262/214659, e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau de pe site-ul institutiei http://crucearosiemm.ro/

Cu deosebită stimă,

Pop Mariana Dana, director