Descriere proiect - Dezvoltarea capitalului uman comuna poienile de sub munte

Dupa finalizarea proiectului se vor desfasura activitati de monitorizare a traseului profesional al tuturor beneficiarilor pentru o durata de minimum 6 luni. De asemenea, serviciile de instruire si asistare pentru cautarea unui loc de munca si consultanta pentru inceperea unei activitati independente vor fi oferite si dupa finalizarea proiectului, ori de cate ori beneficiarii vor solicita acest lucru. Aceste activitati vor fi desfasurate individual, cu fiecare solicitant. Pentru asigurarea transferabilitatii si multiplicarii activitatilor proiectului, cei doi parteneri vor desfasura si dupa finalizarea proiectului, cursurile autorizate de calificare profesionala in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu, meseria de infirmier. Cursurile se vor adresa atat tinerilor si femeilor inactivi si ocupati in agricultura de subzistenta, somerilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, dar si persoanelor ocupate care sunt interesate de calificarea/recalificare in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu/infirmier si de dezvoltarea si certificarea competentelor informatice. Pentru desfasurarea programelor de calificare profesionala si perfectionare, se vor utiliza materialele didactice, curriculele, documentatia etc. elaborate in cadrul proiectului. Activitatile de formare se vor desfasura atat la sediul solicitantului din municipiul Baia Mare, cat si in comuna Poienile de sub Munte, in spatiul ce va fi pus in continuare la dispozitie de catre partenerul local. In functie de constituirea grupelor de cursanti se vor desfasura alternativ sau simultan cursuri in cele doua localitati. Sustinerea financiara a acestor servicii (cursuri autorizate de calificare, cursuri autorizate de perfectionare) se va face prin perceperea unei taxe de participare la curs, respectiv taxa pentru servicii de consultanta. Prin implementarea proiectului se va genera know-how managerial si profesional, care va contribui la dezvoltarea politicilor si a practicilor organizationale la nivelul celor doi parteneri. De asemenea, realizarea parteneriatului intre cele doua organizatii va crea premisele unui schimb eficient de informatii si cunostinte manageriale si profesionale intre reprezentantii partenerilor, transfer menit sa consolideze parteneriatul. De asemenea, experienta in managementul proiectelor implementate in mediul rural, va contribui la consolidarea expertizei solicitantului si va stimula initiativa partenerului pentru proiectarea si implementarea programelor menite sa stimuleze dezvoltarea capitalului uman din comuna Poienile de sub Munte. Prin consolidarea parteneriatului se creaza premisele pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte comune. In ceea ce priveste contributia financiara, acesta va fi asigurata integral de catre solicitant, iar in cadrul proiectului nu se vor face transferuri catre conturile partenerului. Dupa finalizarea proiectului, toate achizitiile de bunuri vor ramane in proprietate organizatiei solicitante, care le va utiliza in comun cu partenerul pentru continuarea activitatilor.

Egalitate de şanse
Managementul proiectului aplica principiile egalitatii de sanse prin constituirea echipei de implementare pe criterii nediscriminatorii, bazate exclusiv pe competenta profesionala. Alocarea sarcinilor in proiect si relatiile dintre membrii echipei vor respecta etica si deontologia profesionala, promovand transparenta si tratamentul egal, indiferent de gen, varsta, etnie, religie etc. De asemenea, relationarea cu tertii (subcontractanti, furnizori, colaboratori) se va intemeia pe aceleasi principii. Componenta specifica ce contribuie la asigurarea egalitatii de sanse si de gen se regaseste in activitatile de recrutare a beneficiarilor, proiectul adresandu-se femeilor si tinerilor inactivi si ocupati in economia de subzistenta din comuna Poienile de sub Munte, indiferent de religie, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, orientare sexuala, handicap, boala sau apartenenta la o categorie dezavantajata etc., promovand dreptul la tratament egal si nediscriminatoriu. Pentru a nu limita accesul grupului tinta la serviciile oferite prin proiect recrutarea acestora se va realiza prin patru medii complementare: materiale de informare (pliante, fluturasi), medierea liderilor locali de opinie, prezentari publice si tehnica door to door. Egalitatea de sanse va fi promovata si prin conduita echipei de management a proiectului, prin prestatia expertilor si continutul programelor de calificare si dezvoltarea competentelor informatice.
Alte obiective orizontale
Proiectul incurajeaza si stimuleaza utilizarea TIC pe mai multe planuri: desfasurarea cursurilor autorizate de dezvoltare a competentelor informatice si certificarea acestora, folosirea TIC in cadrul atelierelor de lucru privind aplicarea metodelor si tehnicilor de cautare activa a unui loc de munca, ateliere la care vor participa toti cei 80 de beneficiari ai proiectului. Astfel, se va incuraja folosirea TIC atat pentru cautarea de job-uri, cat si pentru realizarea si transmiterea dosarului de candidatura (CV si scrisoare de intentie). O componenta importanta a proiectului este dezvoltarea si modelarea comportamentului beneficiarilor, prin cresterea nivelului de autocunoastere, dezvoltarea abilitatilor, dar si a atitudinii fata de munca, oameni, societate si mediu. Promovarea inovarii se va face prin stagiile de instruire, prin invatarea si stimularea creativitatii pentru rezolvarea si gestionarea problemelor. Avand in vedere ca in cadrul proiectului se vor desfasura cursuri de calificare in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu si infirmier este de asteptat ca prin tematica cursului si activitatile practice desfasurate sa se produca modificari ale atitudinii cursantilor fata de batrani si posibilitatile de implicare a acestora in viata societatii. Cursul de calificare va promova principiul imbatranirii active si va evidentia rolul atitudinii pozitive fata de valorificarea resurselor pe care varsticii le pot oferi familiei si societatii.