Tineret

Misiunea Crucii Rosii de a preveni si alina suferinta umana este o repsonsabilitate pe care tinerii si-o asuma cu usurinta. Prin actiunile pe care le desfasoara, tinerii pot aduce o contributie semnificativa la satisfacerea necesitatilor persoanelor vulnerabile.
Crucea Roșie Maramures susţine voluntariatul din partea tinerilor ca factor important în autoreglarea societăţii, ca o cale de implicare a tinerilor în luarea deciziilor şi/sau dezvoltarea unei atitudini civice, permiţându-le acestora să contribuie semnificativ la dezvoltarea comunitatii locale. De asemenea, tinerii vor putea să-şi manifeste inițiativele, să dobândească abilităţi şi îndemânări noi.

Tinerii au posibilitatea de a se implica, activa si participa la acţiuni specifice, campanii și evenimente.

Programul de tineret al Crucii Roșii Române dorește să includă tinerii în activitățile organizației atât ca parteneri, cât ți ca implementatori și beneficiari.

Voluntarii au un rol cheie si in conducere, presedintele Societatii Nationale fiind de asemenea voluntar. Voluntarii care sunt membri in comitetele de conducere sunt responsabili pentru activitatea si comportamentul organizatiei, participand la adunarile generale pentru a adopta regulamente, a decide politicile majore si activitatile viitoare. Ei pot fi alesi in comitetele de conducere existente la nivel local, judetean si national.

Ce poti face ca voluntar de Cruce Rosie

Ca voluntar in cea mai mare organizatie umanitara la nivel mondial, poti sa te implici intr-o varietate de proiecte si domenii, in functie de aptitudinile si preferintele tale:

• Pregatirea si interventia in caz de dezastre:
- poti beneficia de instruire pentru a deveni membru in Detasamentele pentru interventie in caz de dezastru;
- poti beneficia de instruire pentru acordarea primului ajutor premedical.

• Social:
- programe sociale pentru asistarea persoanelor fara venituri;
- pregatirea si distribuirea de pachete cu alimente, imbracaminte, sau jucarii pentru persoanele fara venituri, batrani din centre rezidenţiale, refugiati;
- informare pe diferite teme de natura sociala; sprijinirea copiilor din centrele de plasament, sprijin moral si material varstnicilor din caminele-spital si centre rezidentiale pentru vastnici;
- servicii de ingrijire la domiciliu si medico-sociale pentru persoane varstnice;
- programe de dezvoltare comunitara;
- campanii pe teme legate de prevenirea traficului de fiinţe umane.

• Sanatate:
- campanii de promovare a sanatatii ( educatie sexuala, alimentatie sanatoasa, prevenirea fumatului sau a utilizarii drogurilor, prevenirea injectarii cu virusul HIV, prevenirea tuberculozei etc).

• Activitati cu caracter general in cadrul Crucii Rosii Romane:
- promovarea si difuzarea Dreptului International Umanitar;
- campanii de promovare si protectie a emblemei de Cruce Rosie;
- campanii de prevenire a traficului de fiinte umane;
- organizarea de tabere pentru tineret si voluntari;
- organizarea de traning-uri si seminarii pe diverse teme;
- organizarea de evenimente cu ocazia lunilor Crucii Rosii Romane ( Mai si Septembrie).

• Administrativ:
- tehnoredactarea de materiale, realizarea de publicatii, pagini web;
- traduceri;
- realizarea revistei presei;
- organizarea de evenimente.

Cod de conduita pentru voluntarii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania

 

Preambul

Miscarea Internationala de Cruce Rosie si Semiluna Rosie este o organizatie umanitara bazata pe voluntariat, reprezentand si unul dintre cele sapte Principii Fundamentale ale sale.

Componenta a Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania recunoaste ca forta sa rezida in capacitatea sa de a mobiliza voluntari, cu ajutorul carora contribuie la alinarea suferintelor persoanelor vulnerabile.

 

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania este deschisa oricarei persoane care doreste sa devina voluntar, in conditiile legii si ale prezentului cod de conduita.

 

Cadru si termeni

 

Prezentul  Cod de conduita se aplica tuturor voluntarilor Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, indiferent de functiile pe care le indeplinesc sau de forma in care contribuie la realizarea obiectivelor organizatiei.

 

Prezentul Cod de conduita formeaza parte integranta a contractului de voluntariat incheiat in conditiile legii, iar prin semnarea sa, se oficializeaza angajamentul voluntarului si cadrul misiunilor ce ii sunt incredintate.

 

Prin voluntariat, Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania intelege o activitate care:

•    este efectuata de buna voie si nu din dorinta de a obtine un avantaj material sau financiar, nici nu este determinata de factori de presiune externi (sociali, economici sau politici);

•    este in beneficiul persoanelor si comunitatilor vulnerabile, in conformitate cu Principiile Fundamentale ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie

•    este organizata de reprezentanti autorizati ai Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania.

 

Voluntarul este persoana care, ocazional sau cu regularitate, desfasoara activitati de voluntariat pentru Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania.

 

Drepturi si obligatii:

 

A. Voluntarii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania au, in principal, urmatoarele drepturi:

1. sa primeasca sprijin de la reprezentantii si structurile relevante de conducere ale organizatiei;

2. sa primeasca instruirea corespunzatoare pentru a putea sa-si indeplineasca sarcinile sau rolul convenite;

3. sa primeasca  legitimatii de voluntar al SNCRR;

4. sa aiba posibilitatea de a alege sa devina sau nu membri al SNCRR, conform prevederilor Statutului SNCRR;

5. sa primeasca informatii corespunzatoare privind activitatile desfasurate de SNCRR;

6. sa accepte sau sa refuze o anumita sarcina, in functie de continutul contractului de voluntariat incheiat.

 

B. Voluntarii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania au urmatoarele obligatii:

1. sa recunoasca si sa actioneze in conformitate cu Principiile Fundamentale ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, Statutul si regulamentele SNCRR;

2. sa respecte Regulamentul privind folosirea emblemei si sa previna folosirea abuziva a emblemei;

3. sa nu solicite si sa nu accepte nici un castig material sau financiar ca rasplata pentru activitatea lor;

4. sa nu se implice in controverse politice, religioase, rasiale sau de alt fel care contravin Principiilor Fundamentale sau pozitiei oficiale a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania;

5. sa nu actioneze impotriva intereselor Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania;

6. sa nu influenteze decizii ale Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, care ar conduce la obtinerea unui castig financiar in favoarea unei persoane fizice sau juridice fata de care voluntarul in cauza are anumite interese;

7. sa nu foloseasca apartenenta sa la SNCRR pentru scopuri personale (politice, ideologice, comerciale);

8. sa nu divulge sau sa foloseasca informatii confidentiale, fara permisiunea expresa a persoanei relevante din cadrul Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania;

9. sa fie disponibili, in caz de urgenta, conform prevederilor contractului de voluntariat incheiat si in functie de cunostintele si abilitatile pe care le au;

10. sa dea dovada de spirit de echipa si sa colaboreze cu ceilalti membri, voluntari si salariati ai SNCRR;

11. sa respecte si sa protejeze demnitatea beneficiarilor SNCRR si sa dea dovada de discretie in legatura cu informatiile referitoare la acestia;

12. sa raspunda la nevoile beneficiarilor si sa consolideze capacitatea acestora de a face fata singuri acestor nevoi;

13. sa promoveze activitatile SNCRR, scopul specific al programelor in cadrul carora desfasoara activitate de voluntariat in fata persoanelor fizice, autoritatilor si persoanelor juridice.

 

C. Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania are urmatoarele obligatii fata de voluntarii sai:

1. sa recruteze voluntarii pentru anumite sarcini sau roluri specifice si bine determinate;

2. sa recruteze voluntarii pe baza angajamentului si a potentialului acestora;

3. sa recruteze voluntarii fara nici o discriminare bazata pe motive de nationalitate, rasa, sex, credinte religioase, dizabilitati, varsta;

4. sa stabileasca cu claritate, in cuprinsul contractului de voluntariat, conditiile in care urmeaza a se efectua activitatea de voluntariat (timp consacrat activitatii de voluntariat, functia sau rolul voluntarului, asigurarea contra riscurilor care decurg din activitatea prestata, relatiile voluntarului cu salariatii sau alti voluntari ai SNCRR);

5. sa ofere voluntarilor o instruire adecvata, care sa le permita acestora sa-si indeplineasca responsabilitatile, sarcinile sau rolul pentru care au fost recrutati ori activitatile de interventie in caz de urgenta la care li se cere sa participe;

6. sa asigure voluntarilor echipament adecvat pentru sarcinile sau rolul care le-au fost incredintate;

7. sa recunoasca meritele voluntarilor, sa le acorde premii, ori de cate ori este posibil si necesar si sa ofere voluntarilor oportunitati de dezvoltare personala si profesionala;

8. sa garanteze ca opiniile si ideile voluntarilor sunt luate in considerare si urmate in toate etapele de elaborare, implementare si evaluare a programului;

9. sa ramburseze cheltuielile rezonabile suportate de voluntari pe parcursul executarii sarcinilor aprobate;

10. sa ofere asigurare corespunzatoare contra riscurilor care pot decurge din activitatile de voluntariat;

11. sa garanteze ca activitatile voluntare nu sunt un substitut al muncii salariate;

12. sa depuna eforturi pentru promovarea colaborarii si a parteneriatelor cu alte organizatii ale societatii civile sau persoane juridice publice ori private care incurajeaza voluntariatul.

 

Prevederi finale:

Prezentul cod de conduita a fost aprobat in cadrul reuniunii Comitetului de Directie din data de 23 iulie 2004 si intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta, prin grija filialelor si a Sediului Central ale SNCRR.