Proiecte

Documentatie ofertanti

 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se elaborează de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata, care se
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai in masura in care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul
de sarcini.

1.GENERALITATI

Societatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei, filiala Maramures doreste atribuirea unui contract
de servicii avand ca obiect Servicii formare personal - Dezvoltarea competentelor informatice si
atestarea acestora prin certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare (cursuri autorizate)
- in cadrul proiectului „Program de dezvoltarea a capitalului uman din comuna Poienile de sub
Munte” cod proiect POSDRU/110/5.2/G/86824, proiect cofinantat prin Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cod CPV 79632000-3
Servicii de formare a personalului.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capitalului uman din comuna Poienele de sub Munte in
vederea facilitarii ocuparii in domenii non-agricole.

Obiective specifice ale proiectului:
1. 1. Cresterea sanselor de ocupare a femeilor si tinerilor inactivi sau someri, din comuna Poienile
de sub Munte, prin participarea la programul integrat de formare si consiliere profesionala. 2.
Facilitarea integrarii pe piata muncii a femeilor si tinerilor inactivi sau someri, din comuna Poienele
de sub Munte, prin elaborarea traseelor profesionale in acord cu interesele, competentele si abilitatile
profesionale. 3. Cresterea mobilitatii geografice si ocupationale a fortei de munca din comuna
Poienele de sub Munte, prin calificarea in meseriile de ingrijitor batrani la domiciliu si infirmier. 4.
Dezvoltarea competentelor informatice si atestarea acestora prin certificatele de absolvire a cursurilor
de perfectionare (cursuri autorizate). 5. Dezvoltarea capacitatii de aplicare a metodelor si tehnicilor de
cautare activa a unui loc de munca.

Proiectul incurajeaza si stimuleaza utilizarea TIC pe mai multe planuri: desfasurarea cursurilor
autorizate de dezvoltare a competentelor informatice si certificarea acestora, folosirea TIC in cadrul
atelierelor de lucru privind aplicarea metodelor si tehnicilor de cautare activa a unui loc de munca,
ateliere la care vor participa toti cei 80 de beneficiari ai proiectului. Astfel, se va incuraja folosirea TIC
atat pentru cautarea de job-uri, cat si pentru realizarea si transmiterea dosarului de candidatura (CV si
scrisoare de intentie).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI il constituie prestarea de servicii formare a personalului in
domeniul competentelor informatice de baza si atestarea acestora prin certificate de absolvire a
cursurilor de prefectionare. Vor fi instruite un numar de 30 de persoane din grupul tinta al proiectului.

Acest curs trebuie sa ofere posibilitatea cursantilor de a isi imbunatatii cunostintele in domeniul IT.

La sfarsitul programului de formare participantul va fi capabil sa utilizeze calculatorul personal ca
instrument de lucru in cautarea unui loc de munca prin procesare texte, calcul tabelar, utilizare internet
si posta electronica ( mail ).

Stuctura Cursului trebuie sa urmeze urmatoarele module:
1 Utilizarea corecta a partilor principale ale PC-ului si functiile lor
2 Utilizarea corecta a sistemului de operare Windows
3 Efectua de operatii in Word
4 Efectuarea operatiilor de formatare
5 Efectuarea operatiilor cu registrii tabelari utilizand formule matematice in Excel
6 Realizarea de prezentari electronice PowerPoint
7 Navigarea pe internet cu utilizarea adecvata a motoarelor de cautare
8 Primirea si trimiterea mesajelor electronice in conformitate cu software-ul de posta electronic.

Cursurile trebuie sa fie acreditate la nivel national (autorizare), iar prestatorul de servicii trebuie sa
ofere diplome/certificate de absolvire pentru toti participantii.

3. ETAPE IN DERULAREA CONTRACTULUI DE SERVICII:

Impreuna cu achizitorul (Societatea Nationala de Cruce Rosie, filiala Maramures) prestatorul are
obligatia de a stabili o procedura de selectie a participantilor la curs, in functie de conditiile impuse
prin Cererea de finantare, pentru indeplinirea obiectivelor proiectului si a rezultatelor acestuia. Vor fi

selectate un numar de 30 de persoane care vor lua parte la instruire.

Impreuna cu prestatorul, prin membrii echipei de proiect, prestatorul are obligatia de realiza structura
cursului de formare in domeniul competentelor informatice. Planificarea se va realiza in timp si va
tine cont de durata activitatilor/ a contractului de servicii precum si de posibilitatile de participare
ale cursantilor selectati. Trebuie avuta in vederea si posibilitatea desfasurarii cursului pe mai multe
module si eventual in mai multe serii.

Se va realiza un suport de curs care va fi pus la dispozitia tuturor participantilor precum si
achizitorului, in format hartie si in format electronic.

Se va sigura o locatie pentru desfasurarea cursurilor in localitatea Poienile de sub Munte. Locatia
trebuie sa dispuna de spatii adecvate pentru natura serviciilor de prestat precum si de tehnica de calcul
necesare – calculatoare (inclusiv software-ul necesar), videoproiector, ecran de proiectie, calculator
tip laptop. In cazul in care nu poate fi identificata o locatie care sa dispuna de resursele ITC necesare
prestatorul va avea in vedere dotarea spatiilor cu tehnica necesare. Toate costurile pentru eventuala
inchiriene/dotare a spatiului unde va avea loc instruirea vor fi suportate de catre prestator si trebuie sa
fie reflectate in costul unitar/cursant.

Denumire curs de formare:  Competente informatice

Obiectiv:  instruirea personalului in scopul dobandirii abilitatilor necesare

pentru a utiliza aplicaţia software in domeniul procesarii de texte,

calcul tabelar, utilizare internet, prezentari, precum si utilizarea
generala a computerului in vederea identificarii si aplicarii pentru
un potential loc de munca
Durata instruirii:  40 de ore

Participanţi:  30
Condiţii specifice:  Cursurile vor fi organizate în localitatea Poienile de sub Munte,
judeţul Maramureş într-o sală de instruire identificata de catre
prestator
Valoarea estimată lei/ cursant 500 lei
fara TVA
Valoare estimata lei/contract 15.000 lei
fara TVA

Denumire curs de formare
Obiectiv

 

NOTA: Dacă oferta financiara propusa de catre ofertant nu este mai mica sau egală cu valoarea

estimată pentru instruire, oferta va fi declarata ca neconforma.

4. SERVICII DE DATE PUSE LA DISPOZITIE DE ACHIZITOR: pentru cursul de formare lista
cu persoanele participante, inclusiv documentele necesare pentru inscrierea acestora, acolo unde este
cazul.

5. GRAFICUL DE TIMP PENTRU INDEPLINIREA SARCINILOR
O data cu inaintarea propunerii sale, Prestatorul va prezenta o programare esalonata in timp a etapelor
necesare prestarii serviciilor ofertate, specificand in mod clar durata fiecarei etape necesare.

În cazul in care nu pot fi satisfacute toate cerintele minime impuse, oferta se respinge ca fiind
neconforma.

Achizitie publica prin cumparare directa

 

INVITATIE DE PARTICIPARE


la procedura de atribuire, prin achizitie directa, a contractului de
servicii de formare personal in cadrul proiectului „Program de dezvoltarea a capitalului uman din
comuna Poienile de sub Munte” cod proiect POSDRU/110/5.2/G/86824

   CATRE: TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

      Societatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei, filiala Maramures va invita sa depuneti oferta
in scopul atribuirii contractului de prestare Servicii formare personal - Dezvoltarea competentelor
informatice si atestarea acestora prin certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare (cursuri
autorizate) - in cadrul proiectului „Program de dezvoltarea a capitalului uman din comuna Poienile de
sub Munte” cod proiect POSDRU/110/5.2/G/86824, proiect cofinantat prin Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cod CPV 79632000-
3 Servicii de formare a personalului care cuprinde :
1. Denumirea/numele Autorităţii Contractante: Societatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei, filiala
Maramures
2. Adresa: Str. Pietrosului nr.5,Baia Mare, Maramures, cod postal 430162
3. Modalitatea de atribuire a contractului de servicii: Achiziţie directă.
4. Sursa de finanţare a contractului: Bugetul Comunităţii Europene, Bugetul de stat (cofinanţare
naţională) şi Bugetul beneficiarului
5. Valoarea estimată fără TVA pentru contract: conform bugetului aprobat al proiectului = 30
cursanti*500lei = 15.000 lei (echivalent Euro 3.449,78, curs de schimb folosit BNR din 21.01.2013
1EUR=4,3481)
6. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: 3luni de la inceperea contractului.
7.Criteriul de atribuire: “preţul cel mai scăzut”
8. Data limită pentru depunerea ofertei: 15.02.2013, ora 11:00.
9. Adresa la care trebuie transmisă/depusă oferta: Societatea Nationala de Cruce Rosie a Romaniei,
filiala Maramures, Str. Pietrosului, nr.5, Baia Mare, Maramures.
10. Documentaţia de atribuire a achiziţiei poate fi obţinută în format electronic de la Societatea
Nationala de Cruce Rosie a Romaniei, filiala Maramures, Str. Pietrosului, nr.5, Baia Mare, Maramures,
cod postal 430162, persoana de contact doamna Dana Pop, director, tel: 0262/214659, e-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau de pe site-ul institutiei http://crucearosiemm.ro/

Cu deosebită stimă,

Pop Mariana Dana, director

Colecta de jucarii pentru copii

 

 

 PROIECT

Colecta jucarii pentru copii

 

 

1.Initiatorul proiectului:

       

In parteneriat cu Biserica Catolica

        Societatea romana de cruce rosie,filiala Baia Mare,strada Pietrosului nr 5

        Persoana imputernicita sa reprezinte organizatia: dna dir. Dana Pop

        Initiator proiect: Chis Andrei Licinius-voluntar

 

2.Analiza de nevoi:

 

       -o jucarie lipsita in copilarie,ajunge un gol in suflet,o tristete,la maturitate

 

       -multi parinti nevoiasi nu isi permit sa le cumpere jucarii copiilor,abia avand bani sa plateasca taxele si pentru hrana cea de toate zilele,lipsa jucariilor poate fi simtita si in anumite institutii de plasament,case de copii

 

3.Scopul si obiectivele:

 

      -o raza de fericire si bucurie pe fetele si in sufletul lor micut si inocent de copil,primind aceste jucarii

 

      -joaca ajuta foarte mult la formarea personalitatii,dar daca nu are cu ce,se simte trist,retras,joaca doar la calculator(daca exista) poate fi mai periculoasa,deoarece copilul nu interactioneaza direct cu alti copii;scopul e regasirea jocului in echipa,impreuna,joaca vazuta altfel interactionand cu alti copii,imaginatia se dezvolta altfel,se face si miscare totodata(jucandu-te doar la calculator,iti formezi o lume unde doar tu guvernezi,te joci doar dupa regula ta,insa jucandu-te cu alti copii se fac anumite reguli ale jocului,echipe,coechipieri,etc.)

 

4.Grup tinta:

     -clasele zero care inca nu sunt suficient sau chiar deloc dotate cu materiale(jucarii,jocuri,carti colorat)

     - copii defavorizati din centre de plasament

      -case de copii

      -familii defavorizate

 

 

 

5.Activitatea:

 

     a),Colecte de jucarii folosite si/sau noi,carti colorat,creioane colorate,jocuri pentru dezvoltarea personalitatii,jocuri de echipe,etc,prin parteneriatul/ajutorul Bisericilor Catolice din Baia Mare,unde sensibilizarea oamenilor e mult mai profunda ca oriunde altundeva

 

     b). Donatii,direct la sediu,jucarii noi sau folosite

 

6.Diseminarea proiectului:

 

     -prin internet (pagina noastra de site)

 

     -mass media locala (e-mm,Glasul Maramuresului,etc.)

 

     -Radio Maria “O raza de lumina pentru sufletul tau”

 

    -afise pe usile Bisericilor partenere si informarea in biserica de catre parintele paroh

 

7.Durata si programul proiectului:

 

    -intre 4 Noiembrie si 6 Ianuarie,colectele si donatiile directe

 

   -colecta la biserici ,duminica,intr-un loc special amenajat,1 voluntar

 

   -donatiile directe la sediu,intre orele 09-15,de luni pana vineri

 

   -de doua ori pe saptamana se vor sorta jucariile,pe categorii,fetite-baieti,varsta,astfel evitand aglomerarea ,fiind pregatiti pentru a impartii jucariile ,fara probleme

 

8.Resurse:

 

    -umane : voluntarii nostrii dragi si harnici

 

    -materiale : pliante,flaiere,afise pentru lipirea pe usile bisericilor partenere

 

    -spatiu amenajat la sediu,unde sa putem depozita,sorta si aranja in functie de categoria de varsta pentru respectiva jucarie; daca sunt jucarii cu defecte,incercam sa le reparam,daca nu se pot repara ,ne debarasam de ele nepunand astfel in pericol viata copiilor(aici intra acele jucarii primite dupa folosinta,uzate rau).

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA PROIECT “COLECTA JUCARII

BISERICI PARTENERE:

Romano-catolice:

Sfanta Treime ( Strada 1 mai nr.9 )

Sfantul Iosif ( Strada G.Cosbuc nr.56 )

Cristos Regele Universului ( Strada Valea Rosie nr.12 )

Anton de Padova ( Piata Pacii nr.16 )

Greco-catolice:

Sfanta Cruce ( B-dul Independentei nr. 12 )

Sfanta Maria ( B-dul Unirii nr.11A )

Buna Vestire ( Strada Agriculturii nr.8 )

Descriere proiect - Dezvoltarea capitalului uman comuna poienile de sub munte

Dupa finalizarea proiectului se vor desfasura activitati de monitorizare a traseului profesional al tuturor beneficiarilor pentru o durata de minimum 6 luni. De asemenea, serviciile de instruire si asistare pentru cautarea unui loc de munca si consultanta pentru inceperea unei activitati independente vor fi oferite si dupa finalizarea proiectului, ori de cate ori beneficiarii vor solicita acest lucru. Aceste activitati vor fi desfasurate individual, cu fiecare solicitant. Pentru asigurarea transferabilitatii si multiplicarii activitatilor proiectului, cei doi parteneri vor desfasura si dupa finalizarea proiectului, cursurile autorizate de calificare profesionala in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu, meseria de infirmier. Cursurile se vor adresa atat tinerilor si femeilor inactivi si ocupati in agricultura de subzistenta, somerilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, dar si persoanelor ocupate care sunt interesate de calificarea/recalificare in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu/infirmier si de dezvoltarea si certificarea competentelor informatice. Pentru desfasurarea programelor de calificare profesionala si perfectionare, se vor utiliza materialele didactice, curriculele, documentatia etc. elaborate in cadrul proiectului. Activitatile de formare se vor desfasura atat la sediul solicitantului din municipiul Baia Mare, cat si in comuna Poienile de sub Munte, in spatiul ce va fi pus in continuare la dispozitie de catre partenerul local. In functie de constituirea grupelor de cursanti se vor desfasura alternativ sau simultan cursuri in cele doua localitati. Sustinerea financiara a acestor servicii (cursuri autorizate de calificare, cursuri autorizate de perfectionare) se va face prin perceperea unei taxe de participare la curs, respectiv taxa pentru servicii de consultanta. Prin implementarea proiectului se va genera know-how managerial si profesional, care va contribui la dezvoltarea politicilor si a practicilor organizationale la nivelul celor doi parteneri. De asemenea, realizarea parteneriatului intre cele doua organizatii va crea premisele unui schimb eficient de informatii si cunostinte manageriale si profesionale intre reprezentantii partenerilor, transfer menit sa consolideze parteneriatul. De asemenea, experienta in managementul proiectelor implementate in mediul rural, va contribui la consolidarea expertizei solicitantului si va stimula initiativa partenerului pentru proiectarea si implementarea programelor menite sa stimuleze dezvoltarea capitalului uman din comuna Poienile de sub Munte. Prin consolidarea parteneriatului se creaza premisele pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte comune. In ceea ce priveste contributia financiara, acesta va fi asigurata integral de catre solicitant, iar in cadrul proiectului nu se vor face transferuri catre conturile partenerului. Dupa finalizarea proiectului, toate achizitiile de bunuri vor ramane in proprietate organizatiei solicitante, care le va utiliza in comun cu partenerul pentru continuarea activitatilor.

Egalitate de şanse
Managementul proiectului aplica principiile egalitatii de sanse prin constituirea echipei de implementare pe criterii nediscriminatorii, bazate exclusiv pe competenta profesionala. Alocarea sarcinilor in proiect si relatiile dintre membrii echipei vor respecta etica si deontologia profesionala, promovand transparenta si tratamentul egal, indiferent de gen, varsta, etnie, religie etc. De asemenea, relationarea cu tertii (subcontractanti, furnizori, colaboratori) se va intemeia pe aceleasi principii. Componenta specifica ce contribuie la asigurarea egalitatii de sanse si de gen se regaseste in activitatile de recrutare a beneficiarilor, proiectul adresandu-se femeilor si tinerilor inactivi si ocupati in economia de subzistenta din comuna Poienile de sub Munte, indiferent de religie, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, orientare sexuala, handicap, boala sau apartenenta la o categorie dezavantajata etc., promovand dreptul la tratament egal si nediscriminatoriu. Pentru a nu limita accesul grupului tinta la serviciile oferite prin proiect recrutarea acestora se va realiza prin patru medii complementare: materiale de informare (pliante, fluturasi), medierea liderilor locali de opinie, prezentari publice si tehnica door to door. Egalitatea de sanse va fi promovata si prin conduita echipei de management a proiectului, prin prestatia expertilor si continutul programelor de calificare si dezvoltarea competentelor informatice.
Alte obiective orizontale
Proiectul incurajeaza si stimuleaza utilizarea TIC pe mai multe planuri: desfasurarea cursurilor autorizate de dezvoltare a competentelor informatice si certificarea acestora, folosirea TIC in cadrul atelierelor de lucru privind aplicarea metodelor si tehnicilor de cautare activa a unui loc de munca, ateliere la care vor participa toti cei 80 de beneficiari ai proiectului. Astfel, se va incuraja folosirea TIC atat pentru cautarea de job-uri, cat si pentru realizarea si transmiterea dosarului de candidatura (CV si scrisoare de intentie). O componenta importanta a proiectului este dezvoltarea si modelarea comportamentului beneficiarilor, prin cresterea nivelului de autocunoastere, dezvoltarea abilitatilor, dar si a atitudinii fata de munca, oameni, societate si mediu. Promovarea inovarii se va face prin stagiile de instruire, prin invatarea si stimularea creativitatii pentru rezolvarea si gestionarea problemelor. Avand in vedere ca in cadrul proiectului se vor desfasura cursuri de calificare in meseria de ingrijitor batrani la domiciliu si infirmier este de asteptat ca prin tematica cursului si activitatile practice desfasurate sa se produca modificari ale atitudinii cursantilor fata de batrani si posibilitatile de implicare a acestora in viata societatii. Cursul de calificare va promova principiul imbatranirii active si va evidentia rolul atitudinii pozitive fata de valorificarea resurselor pe care varsticii le pot oferi familiei si societatii.