Activitati si programe

Cod de conduita pentru voluntarii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania

Preambul
Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie este o organizaţie umanitară bazată pe voluntariat, reprezentând şi unul dintre cele şapte Principii Fundamentale ale sale.

Componenta a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România recunoaşte ca forţa să rezidă în capacitatea de a mobiliza voluntari, cu ajutorul cărora contribuie la alinarea suferinţelor persoanelor vulnerabile.

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România este deschisă oricărei persoane care doreşte să devină voluntar, în conditiile legii şi ale prezentului cod de conduită.

Cadru şi termeni
Prezentul Cod de conduită se aplică tuturor voluntarilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, indiferent de funcţiile pe care le îndeplinesc sau de forma în care contribuie la realizarea obiectivelor organizaţiei.

Prezentul Cod de conduită formează parte integrantă a contractului de voluntariat încheiat în condiţiile legii, iar prin semnarea sa, se oficializează angajamentul voluntarului şi cadrul misiunilor ce îi sunt încredinţate.

Prin voluntariat, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România înţelege o activitate care:

  • este efectuată de bună voie şi nu din dorinţa de a obţine un avantaj material sau financiar, nici nu este determinată de factori de presiune externi (sociali, economici sau politici);

  • este în beneficiul persoanelor şi comunităţilor vulnerabile, în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie

  • este organizată de reprezentanţi autorizati ai Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România.


Voluntarul este persoana care, ocazional sau cu regularitate, desfăşoară activitaţi de voluntariat pentru Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.

Drepturi şi obligaţii:
A. Voluntarii Societaţii Naţionale de Cruce Roşie din România au, în principal, următoarele
 drepturi:
1. să primească sprijin de la reprezentanţii şi structurile relevante de conducere ale organizaţiei;
2. să primească instruirea corespunzatoare pentru a putea să-şi îndeplinească sarcinile sau rolul convenite;
3. să primească legitimaţii de voluntar al SNCRR;
4. să aibă posibilitatea de a alege să devină sau nu membri al SNCRR, conform prevederilor Statutului SNCRR;
5. să primească informaţii corespunzatoare privind activitaţile desfăşurate de SNCRR;
6. să accepte sau să refuze o anumită sarcina, în funcţie de continuţul contractului de voluntariat încheiat.
 

B. Voluntarii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România au urmatoarele
 obligaţii:
1. să recunoască şi să acţioneze în conformitate cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, Statutul şi regulamentele SNCRR;
2. să respecte Regulamentul privind folosirea emblemei şi să prevină folosirea abuzivă a emblemei;
3. să nu solicite şi să nu accepte nici un câştig material sau financiar ca răsplată pentru activitatea lor;
4. să nu se implice în controverse politice, religioase, rasiale sau de alt fel care contravin Principiilor Fundamentale sau poziţiei oficiale a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;
5. să nu actioneze împotriva intereselor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;
6. să nu influenteze decizii ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, care ar conduce la obţinerea unui căştig financiar în favoarea unei persoane fizice sau juridice faţa de care voluntarul în cauză are anumite interese;
7. să nu folosească apartenenţa sa la SNCRR pentru scopuri personale (politice, ideologice, comerciale);
8. să nu divulge sau să folosească informaţii confidenţiale, fără permisiunea expresă a persoanei relevante din cadrul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;
9. să fie disponibili, în caz de urgenţă, conform prevederilor contractului de voluntariat încheiat şi în funcţie de cunoştinţele şi abilităţile pe care le au;
10. să dea dovadă de spirit de echipă şi să colaboreze cu ceilalţi membri, voluntari şi salariaţi ai SNCRR;
11. să respecte şi să protejeze demnitatea beneficiarilor SNCRR şi să dea dovadă de discreţie în legatură cu informaţiile referitoare la aceştia;
12. să raspundă la nevoile beneficiarilor şi să consolideze capacitatea acestora de a face faţă singuri acestor nevoi;
13. să promoveze activităţile SNCRR, scopul specific al programelor în cadrul cărora desfăşoară activitate de voluntariat în faţa persoanelor fizice, autorităţilor şi persoanelor juridice.

C. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România are urmatoarele
 obligaţii faţă de voluntarii săi:
1. să recruteze voluntarii pentru anumite sarcini sau roluri specifice şi bine determinate;
2. să recruteze voluntarii pe baza angajamentului şi a potenţialului acestora;
3. să recruteze voluntarii fără nici o discriminare bazată pe motive de naţionalitate, rasă, sex, credinţe religioase, dizabilităţi, vârstă;
4. să stabilească cu claritate, în cuprinsul contractului de voluntariat, condiţiile în care urmează a se efectua activitatea de voluntariat (timp consacrat activităţii de voluntariat, funcţia sau rolul voluntarului, asigurarea contra riscurilor care decurg din activitatea prestată, relaţiile voluntarului cu salariaţii sau alţi voluntari ai SNCRR);
5. să ofere voluntarilor o instruire adecvată, care să le permită acestora să-şi îndeplinească responsabilitatile, sarcinile sau rolul pentru care au fost recrutaţi ori activităţile de intervenţie în caz de urgenţă la care li se cere să participe;
6. să asigure voluntarilor echipament adecvat pentru sarcinile sau rolul care le-au fost încredinţate;
7. să recunoască meritele voluntarilor, să le acorde premii, ori de cate ori este posibil şi necesar şi să ofere voluntarilor oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională;
8. să garanteze ca opiniile şi ideile voluntarilor sunt luate în considerare şi urmate în toate etapele de elaborare, implementare şi evaluare a programului;
9. să ramburseze cheltuielile rezonabile suportate de voluntari pe parcursul executării sarcinilor aprobate;
10. să ofere asigurare corespunzatoare contra riscurilor care pot decurge din activităţile de voluntariat;
11. să garanteze ca activităţile voluntare nu sunt un substitut al muncii salariate;
12. să depună eforturi pentru promovarea colaborării şi a parteneriatelor cu alte organizaţii ale societăţii civile sau persoane juridice publice ori private care încurajează voluntariatul.

Prevederi finale:
Prezentul cod de conduită a fost aprobat în cadrul reuniunii Comitetului de Direcţie din data de 23 iulie 2004 şi întră în vigoare de la data aducerii la cunostinţă, prin grija filialelor şi a Sediului Central ale SNCRR.

 

Cum pot deveni voluntar

  • Descarca formularul de inscriere, completeaza-l si trimite-l la filiala din judetul/sectorul in care locuiesti sau inveti – datele de contact ale acestora se regasesc in pagina Filiale a site-ului nostru.
  • Dupa ce ai trimis formularul, este bine sa stabilesti o intalnire in care sa afli detalii despre activitatea de voluntariat.
  • Persoana responsabila cu recrutarea voluntarilor din filiala careia te adresezi iti va explica ce ai de facut si veti discuta despre motivatia ta de a face voluntariat si care sunt asteptarile tale.
  • Fiecare voluntar de Cruce Rosie participa la cursuri de instruire privind Miscarea si Principiile Fundamentale ale Crucii Rosii si Semilunii Rosii. In functie de abilitatile si preferintele sale, voluntarului nou inscris ii este repartizata o anume activitate pentru care beneficiaza, de asemenea, de instruire. Cursurile sunt gratuite si obligatorii.

Dupa efectuarea primelor cursuri de instruire, te vei putea considera voluntar de Cruce Rosie – unul din marea familie a celor 97 de milioane de voluntari ai Miscarii de Cruce Rosie si Semiluna Rosie din toata lumea – si pregatit sa ajuţi oameni din ţara/ orasul tau.

Ca sa afli mai multe despre oportunitatile pe care ti le ofera voluntariatul la CRR, citeste ghidul voluntarului .

Ce poti face ca voluntar de cruce rosie

În funcţie de aptitudinile tale şi alegeriile personale, ca şi voluntar de Cruce Roşie  ai disponibilitatea de a te implica într-o largă şi variata gamă de proiecte în diferite domenii precum:

 Pregătirea şi intervenţia în caz de dezastre:
- poţi beneficia de instruire pentru a deveni membru în Detaşamentele pentru intervenţie în caz de dezastru;

- poţi beneficia de instruire pentru acordarea primului ajutor premedical.


 Social:
- programe sociale pentru asistarea persoanelor fără venituri;
- pregatirea şi distribuirea de pachete cu alimente, îmbrăcăminte, sau jucării pentru persoanele fără venituri, bătrâni din centre rezidenţiale, refugiati;
- informare pe diferite teme de natura socială; sprijinirea copiilor din centrele de plasament, sprijin moral şi material vârstnicilor din caminele-spital şi centre rezidenţiale pentru vârstnici;

- servicii de îngrijire la domiciliu şi medico-sociale pentru persoane vârstnice;
- programe de dezvoltare comunitară;
- campanii pe teme legate de prevenirea traficului de fiinţe umane.

 Sanatate:
- campanii de promovare a sănătaţii ( educaţie sexuală, alimentaţie sănătoasă, prevenirea fumatului sau a utilizării drogurilor, prevenirea injectării cu virusul HIV, prevenirea tuberculozei etc).

 

•  Activitaţi cu caracter general în cadrul Crucii Roşii Române:

- promovarea şi difuzarea Dreptului Internaţional Umanitar;
- campanii de promovare şi protecţie a emblemei de Cruce Roşie;
- campanii de prevenire a traficului de fiinţe umane;
- organizarea de tabere pentru tineret şi voluntari;
- organizarea de traning-uri şi seminarii pe diverse teme;
- organizarea de evenimente cu ocazia lunilor Crucii Roşii Române ( Mai si Septembrie).

 Administrativ:
- tehnoredactarea de materiale, realizarea de publicaţii, pagini web;
- traduceri;
- realizarea revistei presei;
- organizarea de evenimente

 

Cine poate deveni voluntar

Oricine poate să devină voluntar de Cruce Roşie !

Fie că suntem tineri sau la o vârstă înaintată, liber profesionişti sau avem un loc de muncă stabil, familist sau necăsătorit,
 toţi avem ceva special de oferit…

Inclusiv tu !

Cu toţii avem cel putin o abilitate, pricepere sau talent pe care să îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor.

Dacă eşti tânăr/ă: ai posibilitatea să faci parte din cea mai prestigioasă organizaţie umanitară la nivel mondial, într-o echipă puternică, să capeţi experienţă care te va ajuta să obţii mai usor un loc de muncă. Ca voluntar poţi  să testezi o posibilă carieră, să-ţi faci contacte şi prietenii solide, să-ţi pui în practică ideile şi entuziasmul, să cunoşti lumea altfel decât o ştii acum.

Dacă eşti angajat/ă: viaţa înseamnă mai mult decât rutina casă – serviciu. Implicându-te într-o activitate de voluntariat poţi schimba monotonia din viaţa ta cu bucuria şi sentimentul de implinire ajutând un bătrân, un copil, o familie aflată în nevoie, salvând un om dintr-o situaţie disperată. Construieşte momente de neuitat alături de alţi 10.000 de voluntari ai Crucii Roşii. E timpul să faci o schimbare în viaţă!

Dacă eşti o persoană în vârstă: ai posibilitatea să împărtăşeşti din experienţa ta celor care au nevoie de ajutor. Poţi fi un exemplu pentru cei tineri, dar şi pentru cei de-o varsta cu tine. A fi vârstnic nu înseamnă resemnare şi inactivitate, ci a fi o resursă importantă pentru societate.

Daca esti liber profesionist: Implicându-te în activitaţi de voluntariat ai şansa de a acumula noi experienţe, de a-ţi forma noi abilitaţi, iţi poţi crea contacte care să te conducă la un post aşa cum ţi-l doreşti. Nu lăsa timpul să treacă pe lângă tine! Umple-ţi timpul cu o bucurie. Sunt atâţia oameni care au nevoie de tine.Este momentul să dăruieşti din timpul tău liber. Misiunea noastră este posibilă datorită oamenilor ca tine, oameni care oferă o mână de ajutor fără să ceară nimic în schimb.

Contactează filiala de CRR din judetul/sectorul în care traieşti sau înveţi. Află cum poţi să-ţi foloseşti mai bine cunoştinţele, experienţa, ideile, entuziasmul.

 

Zece motive pentru a fi voluntar de cruce rosie

Îţi dăm 10 motive pentru a fi voluntar de Cruce Roşie :

1 .Pentru a ajuta la schimbarea lumii în care trăieşti
2. Pentru că şi de tine depinde fericirea celorlalţi
3. Pentru a readuce zâmbetul pe chipul celor nefericiţi
4. Pentru că demnitatea altora depinde şi propria ta demnitate
5. Pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alţii
6. Pentru a-ţi forma deprinderi utile şi a învăţa lucruri noi
7. Pentru a fi parte a unei organizaţii prestigioase, într-o echipă puternică
8. Pentru a căpăta experienţă în vederea obţinerii unui serviciu mai bun
9. Pentru a-ţi face noi prieteni şi pentru a-ţi regăsi prietenii, deja voluntari
10. Pentru a-ţi construi amintiri şi a rămâne în amintirile celorlalţi.